شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

*خرسند*

+ هزينه 3 ماه غذاي مردم سومالي 40 ميليارد تومان است. يعني سهم هر ايراني براي كمك حدودا ميشود 600 تومان....
خرسند جان معلومه ديشب برنامه راز را تا انتها تماشا کرده اي
*خرسند*
نه نتونستم ببينم...
خانم عاطفه هر چقدر هم اين تصاوير را مشاهده کنيم باز هم به عمق فاجعه پي نمي بريم .. فاجعه اينجاست که پي ميبريم از هر هزار کودک زير 5 سال سوماليايي 200 کودک ميمرند .. آيا ما وظيفه اي انساني نداريم
چرا بايد ايران اسلامي که ام القراي مسلمين جهان است کمکي کمتر از کشورهاي ترکيه و اندونزي و .... داشته باشد .در حاليکه يک درصد گندم توليدي ايران ميتواند سه ماه مشکل سومالي را برطرف کند اما فقط به 150 تن آرد بسنده کنيم
خانم عاطفه صحيح ميفرماييد اما اين دليل نميشه که ما فراموش کنيم يک انسان هستيم و انسانهايي هستند که در طول شبانه روز حتي يک نان براي خوردن ندارند..ما در ايران در طي اين سالها هيچوقت دچار يک فاجعه در اين ابعاد نداشته ايم .. ما فقير داريم اما اينگونه نيست که براي نداشتن نان بميرند اما الان در دارفور انسانها دسته دسته ميميرند
ان شاالله
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top