شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

*خرسند*

+ سلام.. عجب دعايي داره ميكنه... التماس دعا بزرگ مرد كوچك... خيلي عاشقانه نشسته..نه؟
الهي:)))))))))))))
*خرسند*
خيلي نازه
چقدر قشنگ داره دعا مي كنه........
*خرسند*
خيلي معصومانه و متواضعانه با اون فكرهاي كودكانه نسبت به خدا دست به دعا برداشته..
فكر كنم از عقب داره زور مي زنهههههههههههههه ...
ساعت دماسنج
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top