شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

*خرسند*

+ شايد خيلي هامون ديديمش...
← اف1 ✿
نه من نديدمش..متاسفم:دييييي
*خرسند*
سلام..احتمالا شما جزو اون خيلي ها نيستين......
← اف1 ✿
آره...چيكاركنيم ديگه...تكيم:دي
نه نميگه اين رو ديديش ميگه امثال اين ها رو ديديم...اف1
← اف1 ✿
كلا ما ازاين فالگيرا تو شهرمون كم هست
ساعت ویکتوریا
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top