شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

*خرسند*

+ اميرالمومنين علي بن ابيطالب: همانا خداي سبحان روزي فقرا را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيري گرسنه نمي ماند جز به کاميابي توانگران و خداوند از آنان درباره گرسنگي گرسنگان خواهد پرسيد
*maryamz*
90/5/21
ساعت دماسنج
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top