شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

*خرسند*

+ حضرت علي عليه السلام خطاب به فرزندشان محمد حنفيه سفارش نمودند: اي فرزند! من از تهيدستي بر تو هراسناکم، ازفقر به خدا پناه ببر که همانا فقر دين انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمني است.
ساعت دماسنج
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top