شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*خرسند*

+ شب قدر آواي ايمان را در گوش جان مومنان به غيب نجوا مي كند...التماس دعا...حلالمون كنين...
درب کنسرو بازکن برقی
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top